Čerstvý vzduch i výhody blízké Prahy. 

Těsná blízkost Prahy. 

Sídlo roste u vlakové stanice Mstětice, tedy tak, aby byla umožněna co nejlepší dostupnost obyvatel do hlavního města různými typy dopravy. Autem nebo vlakem do centra Prahy se tak obyvatelé dostanou do 30 minut. 

Obklopení zelení. 

Sídlo vyroste s ohledem na původní přírodní prvky a počítá s hojnou výsatbou lesů a parků. Lokalita je lemována Zelenečským a Čelákovickým potokem, lány, golfovým parkem a hodlá lokalitu propojit se sítí cyklostezek i pěších cest.