Příroda, domy, obchody i okresní úřad.

V městečku najde nový domov až 3500 obyvatel. Kromě zdravého bydlení mezi stromy a parky zajistí blízkost služeb pracovních příležitostí

Plán projektu

Projekt bude rozdělen na 4 etapy, z nichž každá je dále rozdělena na několik fází. Ročně se odhaduje dokončení cca 75 bytových jednotek. Roční přírůstek obyvatel může být maximálně 250, aby byla obec schopna zabezpečit své povinnosti při správě území.  Odhad doby výstavby se pohybuje mezi 15 a 20 lety. Během první fáze vzniknou byty a domy, které utvoří základní podobu obce s jejím autentickým nádechem. Každá další etapa výstavby poroste paralelně se zajištěním služeb tak, aby například bylo možné umístit děti ve školkách a školách, včetně zajištění péče pro malé děti do 2 let.  

Jak se bude bydlet v Novém Zelenči

Zelené městečko

První vlna stavby se zaměří na zalesnění a vymezení prostor pro parky. Bydlení v zeleni je příslib zdraví, spokojenosti i delšího života, proto patří k prioritám celého projektu. 

Obchody, školky i obecní úřad po ruce

Snažíme se zjednodušovat. K životu v Novém Zelenči bude patřit i dostupnost služeb. Společně s novými obyvateli budou v městečku přibývat i obchody (např. Billa, Tesco), školky, školy, dětská hřiště, obecní úřad, domov pro seniory,  sběrný dvůr, kaple, hřbitov i hospoda. 

Blízkost Prahy

Velkou výhodou lokality je těsná blízkost Prahy. Nové sídlo přímo navazuje na vlakovou stanici. Obyvatelé tak budou využívat automobilové i vlakové dopravy a cesta do centra jim potrvá do 30 minut. 

Prácovní příležitosti

Na místě porostou i nebytové prostory s prostorem pro podnikatelské a pracovní příležitosti. Jen je správně uchopit.

Za sportem i kulturou 

Na své si přijdou i aktivní duše. Plán počítá se společenským sálem pro 200 diváků, venkovními i krytými sportovišti, s víceúčelovou halou a s klubovnami pro různorodé aktivity. Dojde k propojení cyklostezek i pěších tras do okolní krajiny.  

Domácká atmosféra

Díky spojení zeleně, různorodé nabídky bydlení, zajištění všech městských služeb i pracovních příležitostí získá Nový Zeleneč už při výstavbě příjemnou domáckou atmosféru, ve které se budou cítit dobře aktivní jedinci i rodiny s dětmi.